Uvjeti korištenja

Dobro došli na stranicu HS Online Pro. Stranica je u vlasništvu trgovačkog društva Abbvie d.o.o., Strojarska 20, 10.000 Zagreb, OIB: 24960864553 (dalje u tekstu: AbbVie).

Svako korištenje HS Online Pro podliježe niže iznesenim uvjetima. 

Stupanje na snagu navedenih uvjeta korištenja je 15. listopada 2015.

Svrha internetske stranice HS Online Pro je podizanje svijesti o gnojnom hidradenitisu (hidradenitis suppurativa, acne inversa).

Navedeni online uvjeti korištenja primjenjuju se isključivo na stranicu HS Online Pro i njezine podstranice, a ne na ostale stranice u vlasništvu AbbVieja ni na stranice u vlasništvu trećih osoba na koje postoji poveznica na internetskoj stranici HS Online Pro. AbbVie zadržava pravo da u bilo kojem trenutku jednostrano izmijeni ove uvjete korištenja (s namjerom tehnološkog i funkcionalnog unaprjeđenja, usklađivanja s promjenama zakona i podzakonskih propisa ili dobre poslovne prakse) te će o izmjeni obavijestiti korisnike stavljanjem izmijenjene verzije uvjeta korištenja s datumom njezina stupanja na snagu.  Pristupanjem internetskoj stranici HS Online Pro i njezinom upotrebom, pristajete na trenutno važeću verziju online uvjeta korištenja. Ako niste suglasni s navedenim online uvjetima korištenja ili ste nezadovoljni navedenom internetskom stranicom, molimo vas da istu prestanete upotrebljavati.

AbbVie će uložiti dužnu pažnju kako bi osigurao da su informacije i sadržaji na ovoj stranici točni, potpuni, precizni i dostupni i da se njima ne krše prava trećih osoba, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti te ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog toga.  Sadržaji i informacije na HS Online Pro daju se u viđenom stanju. Svi korisnici HS Online Pro suglasni su s time da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja navedene internetske stranice te AbbVie isključuje u potpunosti svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizaći iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja navedene internetske stranice kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju navedene internetske stranice te pridržava neograničeno pravo bilo kakve izmjene sadržaja navedene stranice, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti, te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena. 

Informacije i sadržaji na internetskoj stranici HS Online Pro nisu medicinski savjet. Stranica ne sadrži potpune medicinske informacije. Ona je  dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, znanje i vještinu procjene zdravstvenog djelatnika, niti preporuka za bilo koji program liječenja. Niti jedan bolesnik ne bi smio koristiti informacije sadržane na ovoj internetskoj stranici za dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez konzultacije s kvalificiranim zdravstvenim djelatnikom. AbbVie isključuje svaku odgovornost za gubitak ili štetu koju pretrpi bilo koja osoba, izravno ili neizravno, neposredno ili posredno ili na neki drugi način koji proizlazi iz upotrebe ili u vezi s upotrebom internetske stranice HS Online Pro  ili iz bilo koje odluke koju donesete u dogovoru s nezavisnim savjetnikom ili liječnikom. 

Internetska stranica sadrži informacije trećih osoba i poveznice  na druge internetske stranice nad kojima AbbVie nema nikakvu kontrolu. AbbVie  nije odgovoran i ne daje nikakva jamstva  u pogledu točnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i sadržaja dobivenih od trećih osoba, uključujući hiperveze na internetske stranice trećih osoba i s njih. 

Upotrebom internetske stranice HS Online Pro pristajete na sljedeće:

  1.  da nećete ometati, mijenjati ni presretati informacije objavljene na navedenoj  internetskoj stranici,
  2.  da nećete pokušati zaobići bilo koje sigurnosno obilježje navedene  internetske stranice
  3.  da ćete se pridržavati svih primjenjivih nacionalnih i međunarodnih zakona, pravila i propisa. 

AbbVie će poduzeti sve razumne napore da navedena stranica bude dostupna 24 sata na dan. Međutim, ne može jamčiti i ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak ili štetu koja eventualno nastane zbog prekida pristupa internetskoj stranici HS Online Pro. Pristup internetskoj stranici može biti prekinut u bilo kojem trenutku bez dodatnog objašnjenja. 

Informacije, sadržaji i grafike objavljene na HS Online Pro vlasništvo su AbbVieja koja je nositelj licence za njih. Daje se dopuštenje za upotrebu sadržaja stranice pod sljedećim uvjetima: (i) da na svim primjercima bude stavljena gornja napomena o autorskom pravu; (ii) da se sadržaj/informacije  upotrebljavaju samo u informativne i nekomercijalne, medicinske ili osobne svrhe; (iii) da se sadržaj/informacije ni na koji način ne preinačuju; i (iv) da se grafika dostupna na internetskoj  stranici HS Online Pro ne upotrebljava odvojeno od pratećeg teksta. Za sve druge upotrebe sadržaja/informacija ili bilo kojeg zaštićenog žiga, imena ili izgleda AbbVieja nužna je njezina prethodna pisana suglasnost.

AbbVie nije odgovoran za sadržaje koje pružaju treće osobe. Zabranjeno je distribuirati takve materijale bez dozvole vlasnika autorskog prava nad tim sadržajima.

Osim kao što je gore dopušteno, nikome se ne dodjeljuje nikakva dozvola ili pravo, bilo izričito ili implicitno, prema bilo kojem patentu, žigu ili drugom vlasničkom pravu AbbVieja.

AbbVie poštuje privatnost posjetitelja internetske stranice HS Online Pro i ne prikuplja nikakve njihove osobne podatke. 

Vaša je odgovornost da uređaj kojim pristupate na HS Online Pro na odgovarajući način osigurate i zaštitite od zlonamjernih programa i pristupa neovlaštenih osoba. AbbVie ne odgovara za nikakvu izravnu ili neizravnu štetu (uključujući gubitak dobiti, bez obzira na to je li nastao izravno ili neizravno) koju pretrpi bilo koja osoba zbog presretanja ili neovlaštenog pristupa njihovim osobnim podacima, čak i ako je AbbVie prethodno obaviješten o mogućnosti takve štete.

AbbVie ovime isključuje svaku odgovornost za gubitak ili štetu koju pretrpi bilo koja osoba, izravno ili neizravno, neposredno ili posredno ili na neki drugi način koji proizlazi iz sljedećeg ili u vezi sa sljedećim: (i) upotrebom ili nemogućnošću upotrebe internetske stranice HS Online Pro; (ii) upotrebom informacija i sadržaja na internetskoj stranici HS Online Pro; (iii) uslugama koje se pružaju na internetskoj stranici HS Online Pro ili preko nje; i (iv) i presretanjem ili neovlaštenim pristupom osobnim informacijama dostavljenim na internetsku stranicu HS Online Pro, uključujući, među ostalim, sljedeće kategorije gubitka i štete, bez obzira na to je li AbbVie prethodno obaviješten o mogućnosti takvog gubitka ili štete: (a) gubitak ili kvarenje podataka; (b) gubitak dobiti; (c) gubitak predviđene uštede i/ili financijski gubitak; (d) gubitak poslovne prilike; (e) gubitak reputacije; i (f) posebnu naknadu štete.